Yleistietoa kalastusluvista

Kalastuslupia valtion vesille Suomessa myy Metsähallitus, jonka verkkopalvelun Eräluvat.fi kautta lupa-asiat hoituvat kaikkein helpoimmin. Kalastuslupia on useita erilaisia, sillä ne jaotellaan kalastustavan perusteella. Suomessa pilkkiminen ja onkiminen kuuluvat jokamiehenoikeuksiin rinnastettavaan yleiskalastusoikeuteen, jonka perusteella ne ovat […]